header-banner-image
Snoeys Recyclage | Brecht - Containerdienst, recyclage, plaatsen en verwerken van afvalcontainers, grond- en afbraakwerken

Recyclagecentrum

Storten van grondstoffen

Bedrijven en aannemers kunnen steeds bij ons terecht voor het storten van afval materialen.

Recyclagecentrum

Sorteren en recyclage van gemengde bouw en sloopafval afkomstig van nieuwbouwwerken, verbouwingen, afbraakwerken en bedrijfsafval. In ons recyclagecentrum worden alle afvalstromen conform de strengste normen behandeld waardoor 95 % van het door ons uitgesorteerde afval geschikt is als secundaire grondstof om herbruikt te worden in verschillende sectoren zoals de cementindustrie, houtindustrie, ... Gezien de moderne beschikbare sorteermachines kunnen wij 95% van ons afval recycleren waardoor wij samen met u werken aan een duurzaam milieubeleid.

Cementgebonden asbest kan ook aangeleverd worden , dit moet verpakt gebeuren ,het aangevoerde asbesthoudend afval word door onze kraan of heftruck gelost. Dit mag niet afgekapt worden !!

Volgende materialen kunnen gestort worden in ons sorteercentrum:

 • Steenpuin / betonpuin / mengpuin / baksteenpuin / asfaltpuin
 • Grond / grond met stenen
 • Ytong
 • Bouw- en sloopafval
 • Groenafval
 • Roofing
 • Glas
 • Banden
 • Plastiek
 • Metaal
 • Papier en karton
 • Asbest

 

Leveren van grondstoffen

Bedrijven, aannemers en openbare instellingen kunnen steeds bij ons terecht voor het afhalen van volgende materialen.

 • Aanvulgrond code 211
 • Gebroken mengpuin 0/40 onder fundering Copro gekeurd
 • Gebroken betonpuin 0/40 fundering Copro gekeurd
 • Teelaarde
 • Zeefzand Copro gekeurd

 

Ons recyclagecentrum beschikt over een geijkte weegbrug zodat al de in- en uitgaande stromen kunnen gewogen worden. Prijslijst op aanvraag.

Voor meer info kan u steeds contact met ons opnemen.

 

Houtverwerking en houtrecycling
 • Verkleinen van groen
 • Verkleinen van A- en B-hout
 • Voor breken van al uw A- en B-hout
 • Afzeven van compost, zand, stenen, ...
 • Afzeven met trommel of sterren zeef mogelijk in combinatie met windshifting