header-banner-image
Snoeys Recyclage | Brecht - Containerdienst, recyclage, plaatsen en verwerken van afvalcontainers, grond- en afbraakwerken

Containerdienst

Containerdienst

De juiste container voor elke opdracht. Wij beschikken over 2000 containers en beantwoorden daardoor aan al uw eisen voor afvalverwijdering.

Bovendien zorgen we niet alleen voor het transport van uw afval we nemen ook de recyclage voor onze rekening.

Snoeys bvba is een door OVAM & VALIPAC erkend ophaler / verwerker van afvalstoffen.

Cementgebonden asbest word door Snoeys opgehaald , hierbij word de bigbag verpakking gratis bijgeleverd. Asbestcement word verplicht verpakt getransporteerd.

Hierbij een overzicht van onze verschillende container afmetingen:

Containerdienst
 • 8 m³
 • 12 m³
 • 15 m³
 • 20 m³
 • 30 m³
 • 40 m³

Voor meer info kan u contact met ons opnemen via de infopagina of telefonisch .

 

Belangrijke informatie en voorwaarden voor het huren van een container

Lees zeker goed deze voorwaarden en informatie voor je een container bestelt, zo verloopt alles vlot ter plaatsen.

 • Het is verplicht bij de lokale politie een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van een container op de openbare weg. ( Art. 78 van het KB van 1/12/75)
 • Containers moeten voorzien worden van de juiste signalisatie zoals omschreven in art. 8 van het KB van 7/05/99 . Daarom voorzien we onze containers van het verkeerdbord D1 en een oranje signalisatielamp.
  Graag bij het bestellen vermelden indien de container op de openbare weg komt te staan. Dan voorzien wij hiervoor het nodige.
 • De afstand tussen de parkeerverbodsborden dient minimaal 20m te bedragen.
 • De containers worden geplaatst op een locatie aangeduid door de klant . Beschadigingen van voetpaden,wegen, kabels, leidigen, putten en groenzones vallen onder de aansprakelijkheid van de klant.
 • Toelating politie ten laste van de klant. De huurder verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetgevingen na te leven en staat in voor het bekomen van machtigingen en vergunningen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen en het gebruik van de container. Alle boetes en heffingen in dit verband zijn ten laste van de huurder- en die verhuurder hiervoor vrijwaart- en kunnen desgevallen door de verhuurder op de huurder worden verhaald.
 • Verboden chemische en/of vloeibare afvalstoffen in de container te storten.
 • Containers niet hoger dan zijkant bak laden en maximum 12 ton.
Containerdienst

 

Bestellen:

U kan bij ons bestellingen plaatsen op volgende manieren.

Ook kan u steeds bij ons terecht voor offertes, informatie, ...

Wat is toegelaten en niet toegelaten in onze containers?
Steenpuin

Toegelaten

 • Steen en betonpuin
 • Cement gevonden stoffen (mortel-chape)
 • Minimum aan zand/grond

Niet toegelaten

 • Ander afval als steen of betonpuin
 • Asbest
 • Gips en y-tong
Container bouw en sloop afval

Toegelaten

 • Steen en betonpuin
 • Gips en y-tong
 • PVC en plastiek
 • Hout, MDF, laminaat
 • Papier, karton
 • Bosresidu, groenafval
 • Glas, ramen
 • Gemengde metalen
 • Roofing maximum 100 kg

Niet toegelaten

 • Asbest, gevaarlijke afvalstoffen
 • Chemisch afval, verf, zuren
 • Vetten, oliën
 • Huishoudafval, etensresten
 • Mest en uitwerpselen
 • Autobanden en andere banden
 • Klein electro, ijs en vrieskasten AEEA
 • Medisch afval
 • Vuurwerk, ontplofbaar afval
Container hout

Toegelaten

 • A-hout, paletten
 • B-hout, ramen, deuren, vloer, ...
 • Minimum aan glas

Niet toegelaten

 • Ander afval als houtafval
 • Chemisch behandeld hout, C-hout
 • Laminaat, MDF
Container bosresidu of groenafval

Toegelaten

 • Bosresidu, snoei-, groen en tuinafval

Niet toegelaten

 • Ander afval als groenafval en bosresidu
Container grond

Toegelaten

 • Grond en zand
 • Steen en betonpuin

Niet toegelaten

 • Ander afval als grond en stenen
 • Vervuilde grond, asbest